Call Us: +39 0577 309143

IT  |  EN  |  VI  |  TH  |  ZH  |  PH  |  IN  |  HI

KW: từ hơn 60 năm trong nghiên cứu y sinh và khoa học

KW cung cấp thiết bị, hệ thống và dịch vụ cho chuỗi lạnh và để kiểm soát nhiệt tĩnh; trong lĩnh vực y tế sinh học, nghiên cứu khoa học và công nghiệp.

GreenLine
Incubator thermostats, climatic chambers, refrigerated incubators, water baths, warm rooms

See all

BlueLine
Freezers, refrigerators, ice makers, cold rooms, portables, refrigerators-freezers

See all

BloodLine
(medical devices)
Blood Banks, freezers for plasma, rapid freezers for plasma, bag defreezers, incubators and agitator for platelets, cold rooms

See all

RedLine
Dryer desiccator cabinet, thermostatic oven and sterilizers

See all

Tầm nhìn KW

Các giá trị tham khảo cho KW là sự thật, liêm chính, nhất quán, nhiệt tình, tinh thần chủ động, hỗ trợ cho cộng đồng. Mục tiêu của quản lý KW là phát triển một hệ thống trao quyền để KW là một công ty HPO (tổ chức hoạt động tốt), có khả năng thiết kế và xây dựng thiết bị một cách an toàn, với sự linh hoạt và sáng tạo tối đa có thể, để hỗ trợ cộng đồng và cung cấp cho cộng đồng đóng góp của nó cho tiến bộ y sinh và khoa học, để cải thiện sức khỏe con người và điều kiện sống.

www.thietbihiepphat.com

Tin tức từ KW

UPGRADE PLASMA THAWER

Plasma Thawer KW Upgrade: Smart Version and Light Version - Download PDF