Call Us: +39 0577 309143

IT  |  EN  |  VI  |  TH  |  ZH  |  PH  |  IN  |  HI

KW: para sa higit sa 60 taon sa biomedical at pang-agham na pananaliksik

Ang mga kagamitan sa KW ay nagbibigay ng kagamitan, system at serbisyo para sa malamig na kadena at para sa thermostatic control; sa sektor ng bio-medikal, pananaliksik sa agham at industriya.

GreenLine
Incubator thermostats, climatic chambers, refrigerated incubators, water baths, warm rooms

See all

BlueLine
Freezers, refrigerators, ice makers, cold rooms, portables, refrigerators-freezers

See all

BloodLine
(medical devices)
Blood Banks, freezers for plasma, rapid freezers for plasma, bag defreezers, incubators and agitator for platelets, cold rooms

See all

RedLine
Dryer desiccator cabinet, thermostatic oven and sterilizers

See all

KW Pangitain

Ang mga halaga ng sanggunian para sa KW ay katotohanan, integridad, pagkakapareho, kasigasig, diwa ng inisyatibo, suporta para sa komunidad. Ang layunin ng pamamahala ng KW ay ang pagbuo ng isang sistema ng empowerment upang ang KW ay isang HPO (lubos na gumaganap na samahan) na kumpanya, na may kakayahang magdisenyo at magtayo ng kagamitan nang ligtas, na may pinakamataas na kakayahang umangkop at pagkamalikhain posible, na maging suporta sa komunidad at magbigay ang kontribusyon nito sa pag-unlad ng biomedikal at pang-agham, sa pagpapabuti ng kalusugan ng tao at mga kondisyon sa pamumuhay.

www2.mrlcybertec.com

Balita mula sa KW

UPGRADE PLASMA THAWER

Plasma Thawer KW Upgrade: Smart Version and Light Version - Download PDF