Call Us: +39 0577 309143

IT  |  EN  |  VI  |  TH  |  ZH  |  PH  |  IN  |  HI

KW: từ hơn 60 năm trong nghiên cứu y sinh và khoa học

KW cung cấp thiết bị, hệ thống và dịch vụ cho chuỗi lạnh và để kiểm soát nhiệt tĩnh; trong lĩnh vực y tế sinh học, nghiên cứu khoa học và công nghiệp.

GreenLine
Incubators, chambers, cabinets modular rotators for bottles, water baths

See all

BlueLine
Low temperature: freezers, refrigerators, ice makers, cold rooms

See all

BloodLine
Blood Banks, freezers, rapid freezers for plasma, bag defreezers, incubators

See all

RedLine
Blood Banks, freezers, rapid freezers for plasma, bag defreezers, incubators

See all

Tầm nhìn KW

Các giá trị tham khảo cho KW là sự thật, liêm chính, nhất quán, nhiệt tình, tinh thần chủ động, hỗ trợ cho cộng đồng. Mục tiêu của quản lý KW là phát triển một hệ thống trao quyền để KW là một công ty HPO (tổ chức hoạt động tốt), có khả năng thiết kế và xây dựng thiết bị một cách an toàn, với sự linh hoạt và sáng tạo tối đa có thể, để hỗ trợ cộng đồng và cung cấp cho cộng đồng đóng góp của nó cho tiến bộ y sinh và khoa học, để cải thiện sức khỏe con người và điều kiện sống.

www.thietbihiepphat.com

Tin tức từ KW

UPGRADE PLASMA THAWER

Plasma Thawer KW Upgrade: Smart Version and Light Version - Download PDF